خرید و پرداخت اعتباری با تارا در فروشگاه اینترنتی نوین سلز

دارندگان بن تارا میتوانند خرید خود را بصورت اینترنتی انجام دهند.