خرید قسطی با چک صیادی بنفش

بدون نیاز به مراجعه حضوری کارمندان، بازنشستگان، بازاریان که دارای جواز کسب هستند میتوانند با دسته چک صیادی از فروشگاه اینترنتی نوین‌سلز خرید اقساطی انجام دهند. شرایط و مدارک لازم را از همینجا بخوانید

تعداد چک موردنیاز

هر 2ماه یک فقره چک به عنوان مثال برای خرید قسطی 6ماهه نیاز به 4چک می‌باشد که 3 چک و 1 چک به عنوان ضمانت نیز گرفته می‌شود

درصورتی کسبه بازار باشد

نیاز به جواز کسب به نام شخصی که دارای چک می‌باشد

درصورتی کارمند باشد

نیاز به فیش حقوقی مهر شده می‌باشد

باقی مدارک

کپی کارت ملی و شناسنامه